Lottie

animace do aplikací a na web

Vytvářet složitější animace pro mobilní aplikace a web byl náročný a zdlouhavý proces. Museli jste pracovat s objemnými obrázky pro každý rozměr displeje nebo napsat tisíce řádků kódu, které bylo těžké udržovat. Z toho důvodu většina aplikací raději animace nevyužívala – přestože jsou považovány za silný nástroj pro komunikaci a vytváří působivý uživatelský zážitek.

Díky technologii Lottie od Airbnb se vše zjednodušilo. Lottie je knihovna dostupná pro iOS, Android, React Native a web. Dokáže přahrávat animace v reálném čase a umožňuje nativním aplikacím používat animace stejně snadno jako statické obrázky. Lottie využívá animační data ve formátu JSON. Ta jsou exportovaná z aplikace Adobe After Effects.

Animace jsou popsány přímo v kódu, a to znatelně rozšiřuje možnosti tradičních lineárních videí. Je možné použít je tak, aby reagovali na interakci uživatele. Animace využívají vektorovou grafiku, což je dělá nezávislé na rozlišení a zabírají také méně místa než dostupné alternativy. Například video, GIF nebo PNG sekvence. Díky animacím můžete uživatele například lépe naučit používat vaší aplikaci, vysvětlit nové funkce nebo podpořit uživatelský zážitek.