ČSOB – GDPR

Animované interní vzdělávací video
O projektu
Pro banku ČSOB jsme vytvořili animované video, které slouží jako vzdělávací materiál pro zaměstnance. Cílem bylo ukázat základy směrnice GDPR zajímavou formou. Video objasňuje, které postupy a principy by zaměstnanci měli při své práci uplatňovat nebo na koho se mají obrátit, pokud si nejsou jistí. Jako vizuální metaforu jsme využili geometrické tvary, které představují data. Animace pak ukazuje, jak se s daty pracuje.
Na realizaci se podíleli:
Klient: ČSOB
Scénář: Michal Andera, Kryštof Pacourek
Režie: Kryštof Pacourek
Ilustrace: Dominik Kandravý
Animace: Matouš Vyhnánek, Kryštof Pacourek
Zvuk: Matouš Vyhnánek
Hlas: Michael Hovorka